Trịnh Thị Điệp

PGS. TS. Dược học
Giảng viên Cao cấp
Trưởng khoa


Nguyễn Trần Hương Giang

TS. KT Môi trường
Giảng viên
Phó Trưởng khoa


Huỳnh Thanh Trúc

TS. Hoá hữu cơ
Giảng viên
Phó Trưởng khoa


Lê Ngọc Chung

PGS. TS. Hoá phóng xạ
Giảng viên Cao cấp


Nguyễn Công Nguyên

PGS. TS. KT Môi trường
Giảng viên
Trưởng Bộ môn CNMT


Bùi Nguyễn Lâm Hà

ThS. KH Môi trường
Giảng viên
Trưởng Bộ môn


Lê Thị Thanh Trân

TS. Hoá Phân Tích
Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn
Hoá phân tích


Bạch Ngọc Quỳnh Nhi
CN. Khoa học Môi trường
Chuyên viên hành chính


Nguyễn Thị Cúc

ThS. Hoá phân tích
Giảng viên 


Huỳnh Đình Dũng
ThS. Hoá phân tích
Giảng viên chính


Nguyễn Thị Bảo Dung
ThS. QTKD
Nghiên cứu viên


Nguyễn Hải Hà

ThS. Hoá phân tích
Giảng viên


Hồ Thị Hằng

ThS. KH Môi trường
Giảng viên


Nguyễn Thị Hậu

TS. KT Môi trường
Giảng viên


Đinh Thị Hiền

ThS. Biến đổi khí hậu
Giảng viên


Nguyễn Vũ Hoa Hồng

ThS. KT Hoá học
Giảng viên


Lê Quang Huy

ThS. KT Môi trường
Giảng viên


Trần Thị
Hoài Linh

ThS. Hoá phân tích
Giảng viên


Vũ Thị Bảo Ngọc

ThS. Hoá phân tích
Giảng viên


Huỳnh Phương Thảo

TS. Hoá phân tích 
Giảng viên


Nguyễn Thị Thanh Thuận

ThS. Quản lý Tài nguyên & Môi trường
Giảng viên


Trần Thị Tình

TS. Thủy sinh vật học
Giảng viên chính


Nguyễn Đình Trung

TS. Hoá Môi trường
Giảng viên
Giám đốc Trung tâm Phân tích - Kiểm định


Nguyễn Thị Tố Uyên

ThS. Hoá phân tích
Nghiên cứu viên


Ya Vinh

TS. KT Môi trường
Giảng viên


Phạm Hầu
Thanh Việt

TS. Hoá lý
Giảng viên
Phó trưởng phòng QLĐTSĐH


Lê Vũ Trâm Anh

TS. Hoá học
Nghiên cứu viên
Trung tâm Phân tích -          Kiểm định
Top